Sepetiniz

Sepetinizde ürün yok.

SG TURİZM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLER KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

GİZLİLİK POLİTİKASI

www.gulcanlagezgoreglen.com, müşterilerine ve kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (ad soyad, cep telefon numarası, e-posta, adres bilgileri, ilgi alanları vb.) sadece üyelik sırasında sizlerden talep etmektedir.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel bilgileriniz, kişisel verilerinizin, alışveriş yapmanız durumunda faturalandırma ve ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi, ürün takip et özelliğini kullanmanız durumunda ise ilgili ürün hakkında talep ettiğiniz bilgilendirmenin yapılması kapsamında ve bunun yanı sıra aşağıda sıralanan amaçlarla www.gulcanlagezgoreglen.com tarafından KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenebilecektir;

Şirketimiz ayrıca; kişisel verilerinizi talep etmeniz halinde üyelik kaydının gerçekleşmesi, sizleri kampanyalarımızdan bildirilmesini sağlamak amacıyla da işleyebilecektir.

Site sunucularından toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece www.gulcanlagezgoreglen.com e bünyesinde kullanılmaktadır. www.gulcanlagezgoreglen.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ve ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

www.gulcanlagezgoreglen.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatiksel veriler, www.gulcanlagezgoreglen.com müşterilerine daha özel ve etkin alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla teknolojipazar iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğinde resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlarca açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. SG TURİZM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’den gönderilen maillerin alt kısmında “kampanya durumundan haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak günlük mail gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.gulcanlagezgoreglen.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.gulcanlagezgoreglen.com arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız veya elektronik haberleşme cihazınız arasında gerçeklemesini sağlanmaktadır.

ÇEREZ KULLANIMI VE POLİTİKASI

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaret kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işletme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler(cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

Şirketimizin kişisel verilen korunmasına ve veril güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları şunlardır;

Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.
Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.
Kalcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmış bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içeril bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler:

Teknik Çerezler (Technical Cookies)
Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakla, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies)
Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri (Flash Cookies)
İnternet Sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)
Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies)
Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Site tarafından kullanılan çerez türleri; kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilen silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini. Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi haklarının tesisi amacıyla veri sahiplerinin kişisel verileri işlenmektedir.

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 12.12.2019 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika, SG TURİZM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından www.gulcanlagezgoreglen.com sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.